Euromont Logistic

Euromont Logistic je mlada kompanija koja se dinamično razvija, prati promene na tržištu i uvek spremna da udovolji zahtevima klijenata.

Naša posvećenost klijentu sastoji se od kvalitetnih profesionalnih uluga koje pružamo sa ponosom i sigurnošću i uvek na vreme.

Snagu naše kompanije čini naša radna snaga. Ohrabrujemo naše zaposlene da budu odlučni, kreativni, inovativni i težimo da postignemo najviši nivo zadovoljstva. Snažan osećaj timskog rada i otvorene komunikacije pružaju najbolje moguće rezultate kako našoj kompaniji tako i našim klijentima.

Mi smo tim koji se brine o Vašem lancu snabdevanja.

Osnovni cilj naše kompanije jeste da stvori stratešku vrednost i konkurentnu prednost za svoje klijente.

NAŠA VIZIJA:

NAŠA VIZIJA:

Težimo da postanemo strateški partner kompanijama i da povećavamo vrednost njihovog proizvoda kroz logistiku i transport.

NAŠA MISIJA:

NAŠA MISIJA:

Euromont Logistic je savremena, inovativna i tržišno orijentisana organizacija koja je usmerena da pruži svojim klijentima sigurnost, efikasnost i fleksibilnost usluga skladištenja, logistike, transporta i carinjenja uz pomoć inovativnih i praktičnih rešenja.

7432 m2

Skladišni prostor (m2)

6

Utovarno/
istovarne rampe

10000

PALETNA MESTA

6000

Hladnjača (frigo) m3

4

Utovarno/
istovarne rampe

ZAŠTO IZABRATI EUROMONT LOGISTIC?