Lokacija

Euromont Logistic se nalazi na raskrsnici međunarodnog autoputa E75 i Zrenjaninskog puta (Ib reda br. 13), na samom ulasku u Novi Sad istok. Jedna od ključnih karakteristika ove lokacije jeste da se 65% drumskog saobraćaja odvija upravo uz ovu lokaciju.

Kamionski transport je glavno sredstvo i ključni pokretač ove lokacije.

Drugi ključni pokretač ove lokacije jeste obilan resurs radne snage što je jako bitno za distribuciju i logistički centar.

Novi Sad kao glavni grad pokrajine Vojvodina se nalazi na 80km udaljenosti od Beograda, od Subotice je udaljen 95km, od Vršca 130km, a udaljenost do Čačka iznosi 205km. Nalazimo se u centru svih graničnih prelaza.

Novi Sad kao grad čini lokaciju dobrom jer je pregledan, sa dovoljnom količinom radne snage i blagom koncentracijom saobraćaja što omogućava efektivno i efikasno obavljanje delatnosti.